5 Aralık 2018’de Moğolistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) işbirliği ile AVİM’de “Eurasia From the Perspective of Turkey and Mongolia” başlıklı bir panel düzenlendi. APAM Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR, panele Üniversitemizi temsilen katıldı.

Konferansın açılış konuşmalarını yapan Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı Gökhan TURAN, AVİM Başkanı Alev KILIÇ ve Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold RADVAN iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine ve ilişkilerin hız kazanması gerektiğine vurgu yaptılar.

Panelde Türk- Moğol ilişkilerinin tarihi, sosyolojik ve siyasi yönleri ele alınırken iki ülke için Avrasya kavramının ne ifade ettiği tartışıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI, Moğolistan’ın jeopolitik öneminin ve yer altı kaynaklarının 21. yüzyıl için önemine dikkat çekti.

Moğolistan Ulusal Üniversitesinden Prof. Mashbat OTGONBAYAR, Moğolistan’ın Avrasya ve Orta Asya’ya bakış açısı ve 2011’den beri yürürlükte olan üçüncü komşu politikasından söz etti ve bu komşulardan biri olan Türkiye’nin Moğolistan’da daha görünür olmasının beklendiğini vurguladı.

TOBB ETÜ’den Dr. Öğretim Görevlisi Bahadır PEHLİVANTÜRK, iki ülke ilişkilerini Doğu Asya ülkeleri perspektifinden ele almış ve bunun Avrasya konsepti ile karşılıklı etkileşiminden bahsetti.