Merkez Müdürlüğümüzce, 19 Şubat 2019’da, “2019 Yılı Ömer Engin Lütem Konferansları”nın ikincisinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hülya Eraslan tarafından hazırlanan “200 Yıllık Bir Öykü: Dünden Bugüne Ermeni Basını” konulu sunuma katıldık.