Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Sadık ÜNAY
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. K. Ali AKKEMİK
Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır PEHLİVANTÜRK
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ERGENÇ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü SBE Asya Çalışmaları Anabilim Dalı

Tunca ÖZÇUHADAR (T.C. Sri Lanka – Kolombo Büyükelçisi)
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Sinan KÜRÜN (Enformasyon Dairesi Başkanı)
T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Emel Derinöz TEKİN (Daire Başkanı)
T.C. Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZAY

Onur ATAOĞLU (Dış Ticaret Uzmanı)
T. C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Yüksel GÖRMEZ (Kıdemli Ekonomist)
T.C. Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

 Ayşegül ATMACA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı

Şanlı Bahadır KOÇ (Foreign Press Review Editörü)