Dr. Mehmet Özay’ın izniyle yayınlanan bu makaleler Ankara Üniversitesi APAM tarafından paylaşılmış olup, tüm hukuki sorumluluk makale yazarına aittir.

Açe’de bir Türk Alimi: Baba Davud

The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh

Erken Dönemlerden Yakın Geçmişe Kadar Açe Alimlerine Kısa Bir Bakış

Güneydoğu Asya’nın İslâm Kültür ve Medeniyetine Katkısı Bağlamında Açe’de Bir Osmanlı Tekkesi: Dayah Tanoh Abee

‘Rumi’ Networks of Al-Sinkili A Biograhy of Baba Dawud

The Sultanate of Aceh Darusslam Constructive Power

Women as Rulers Phenomenon is South Asian Islamic Society: The Queens of Aceh

The Historical Basis of Aceh Socio Economic Development (1511-1904)