MÜDÜR

  1. Merkezi temsil etmek,
  2. Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
  3. Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
  4. Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
  5. Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak,
  6. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

YÖNETİM KURULU

  1. Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
  2. Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

DANIŞMA KURULU

Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.