Mevcut sistemde, Federal Hükümet vergilerin tek toplayıcısı olarak kabul ediliyor. Başbakan Turnbull ise bu sistemde değişikliğe giderek Federal Hükümet’in aldığı vergi miktarını düşürüp eyaletlerin vergilerin bir kısmını doğrudan toplamasını istiyor. Başbakan, eyaletlerin kendi topladığı vergileri uzun vadede artırıp artırmaması konusunda Federal Hükümet’in bir şey yapamayacağını kabul ederken, eyaletlerin böyle bir durumda da seçmenlere karşı sorumluluğu da almış olacaklarını bildirdi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.